پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مردار بدون خون جهنده

وابسته

مگس

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه (294-295)
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 306، 320