پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرد آواز خوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مغنی ( فقه )

اعم

فاعل غَنا، مرد

وابسته

زن آواز خوان، شهادت مغنی، غناء ( فقه )

منابع

 • انوار الفقاهة (کتاب التجارة - مکاسب محرمه) : صفحه 326
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 423
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 47
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 224
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 33 : صفحه 51
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 128
 • غنا, موسیقی جلد 1 : صفحه 681
 • غنا, موسیقی جلد 3 : صفحه 1877
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 336
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 179
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 174