پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احمق ( فقه )، مرد

وابسته

نکاح با مرد احمق

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 6