پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد

وابسته

نکاح با مرد امانت دار

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 431