پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان برهنه، مرد

وابسته

اجتماع زیر لحاف، نگاه به عکس مرد برهنه، نماز مرد برهنه

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 175