پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

جوان، مرد

وابسته

خروج مردان جوان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 142