پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مرد قریب پدران به جانب جد اکبر؛ مرد بعید پدران به جانب جد اکبر؛ از اضداد است.

مترادفات

از واژه «مرد خویشاوند جد بزرگ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قُعْدُد

اعم

مرد

وابسته

طبقه اول ارث

منابع

  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 342