پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرد عفیف» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرد پاکدامن

اعم

مرد

وابسته

نکاح با مرد عفیف

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 431