پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عقیم ( فقه )، مرد

وابسته

عقیم سازی مرد