پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرتد ( فقه )، مرد

وابسته

ارتداد مرد، اسلام مرد مرتد، زن مرتد

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 72
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 549
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 494
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 313
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 336
  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 136