پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرد پرهیزکار» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مرد ورع

اعم

مرد

وابسته

نکاح با مرد پرهیزکار

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 431