پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرگ ( فقه )

وابسته

جنایات، زندانی ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 29 : صفحه (65-66)