پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، مرگ ( فقه )

وابسته

قضای اجزاء نماز

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 497
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (289-290)