پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مساقات ( فقه )

وابسته

صیغه مساقات

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 345
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 57