پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

مستثنیات حجاب، مستثنیات دین ( فقه )، مستثنیات ربا ( فقه )، مستثنیات غنیمت جنگی، مستثنیات غیبت ( فقه )، مستثنیات نبش قبر، مستثنیات نگاه به نامحرم
به لحاظ عبادات:
مستثنیات استطاعت، مستثنیات خمس، مستثنیات زکات، مستثنیات نماز اول وقت

وابسته

استثناء ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستثنیات به زیرصفحه مستثنیات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 650
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 252