پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اذان، مستحبات عبادات

اخص

ترک اشمام، ترک روم، تکرار اذان، حکایت اذان، عدم کلام در اذان، فاصله بین اذان و اقامه
به لحاظ تجوید:
إفصاح در اذان، ترتیل اذان، ترسل در اذان، مدّ صوت در اذان، وقف فصول اذان
به لحاظ حالات:
استقبال در اذان، گذاشتن دست برگوش در اذان
به لحاظ دعا:
دعا هنگام شنیدن اذان صبح، دعا هنگام شنیدن اذان مغرب
به لحاظ مؤذن:
بلندی صدای موذن، بینایی موذن، تعدد مؤذن، خوش صدائی مؤذن، عدالت مؤذن، قیام مؤذن، وقت شناسی مؤذن

وابسته

اذان، حَدْر در اذان، مکروهات اذان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 408
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 2 : صفحه 366
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 183
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 92
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 594
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 80