پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اقامه، مستحبات عبادات

اخص

ترک اشمام، ترک روم، تکرار اقامه
به لحاظ تجوید:
إفصاح در اقامه، حَدْر در اقامه، وقف فصول اقامه
به لحاظ حالات اقامه گو:
استقبال در اقامه، استقرار در اقامه، عدم کلام در اقامه، فاصله بین اذان و اقامه، قیام در اقامه

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )، مکروهات اقامه

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 408
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 10
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 187
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 92
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 80