پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات ( فقه )

وابسته

حامل قرآن، قرائت قرآن ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه (129-130)