پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب ذبح، مستحبات ( فقه )

اخص

به لحاظ ذابح:
اخفای آلت ذبح، استقبال ذابح، تسریع در ذبح، سهولت در ذبح
به لحاظ مذبوح:
آب دادن مذبوح، ارسال پرنده بعد از ذبح، بستن دست شتر، بستن دست و پای گاو، بستن دست و یک پای گوسفند، نحر ایستاده، نگهداری گوسفند وقت ذبح

وابسته

ذبح، مکروهات ذبح

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 131، 132، 133
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 194
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 245، 258، 276
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 24، 146
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 138
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 85
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 222