پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبادات، مستحبات ( فقه )

اخص

به لحاظ حج:
مستحبات حج، مستحبات طواف، مستحبات قبل از طواف
به لحاظ سجده:
مستحبات سجده تلاوت، مستحبات سجده شکر
به لحاظ طهارت:
مستحبات تیمم، مستحبات غسل، مستحبات وضو
به لحاظ عبادت:
مستحبات اذان، مستحبات اعتکاف، مستحبات اقامه، مستحبات جهاد، مستحبات دعا، مستحبات روزه، مستحبات نماز

وابسته

عبادات بالمعنی الاعم، واجبات عبادات

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 32
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 459
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 365
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 92
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 5 : صفحه 400
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 80