پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، مستحبات حج

اخص

تعدد قربانی، قربانی از طرف غیر، قربانی حیوان خریده شده، مباشرت قربانی در حج
به لحاظ انوثت:
انوثیت شتر قربانی، انوثیت گاو قربانی، ذکوریت گوسفند قربانی حج

وابسته

قربانی ( عمل )، قربانی حج

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 304
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 228، 230
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 269