پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز ( فقه )، أجزای نماز، مستحبات عبادات

اخص

ترک کلام در نافله مغرب، تسمیت در نماز، فاصله بین نافله و نماز صبح، نشستن زن بر باسن در نماز
به لحاظ اجزای نماز:
ذکر سلام نماز، قنوت، مستحبات تشهد، مستحبات تعقیبات نماز، مستحبات تکبیرة الاحرام، مستحبات رکوع، مستحبات سجده نماز، مستحبات سلام نماز، مستحبات قرائت نماز، مستحبات قنوت، مستحبات قیام نماز
به لحاظ جنسیت:
مستحبات نماز زن، مستحبات نماز مرد
به لحاظ دعا:
دعای طولانی در نماز، صلوات بین نافله و نماز صبح
به لحاظ ذکر:
استغفار در نماز، تعقیبات نماز
به لحاظ زینت:
استعمال بوی خوش ( فقه )، تزیین برای نماز
به لحاظ صفات:
استکانت در نماز، جهر ذکر امام جماعت، حضور قلب ( فقه )، خضوع در نماز، ستره
به لحاظ فعل:
ادرار قبل از نماز، انتظار نماز، ترتیل نماز، تعدد لباس نمازگزار، تورک نمازگزار مرد
به لحاظ قرائت:
قرائت سبحان الله بین نماز صبح و نافله، قرائت سوره طولانی در نماز
به لحاظ نوع نماز:
مستحبات نماز آیات، مستحبات نماز باران، مستحبات نماز جماعت، مستحبات نماز جمعه، مستحبات نماز عیدین، مستحبات نماز مسافر، مستحبات نماز مستحاضه، مستحبات نماز میت
به لحاظ نوع پوشش:
نماز با انگشتر عقیق، نماز با ردا، نماز با عبا، نماز با عمامه

وابسته

اجرت تعلیم مستحبات نماز، احضار استحباب نماز، اخلال در مستحبات نماز، تبعیت از امام در مستحبات، تذکر مستحبات نماز، ترک مستحبات نماز، چسباندن قدمین در قیام، ریا در مستحبات نماز، شک در مستحبات نماز، شک در واجبات نماز، طمأنینه در مستحبات نماز، قضای مستحبات نماز، مکروهات نماز، نسیان مستحبات نماز، نقصان مستحبات نماز، واجبات نماز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات نماز به زیرصفحه مستحبات نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 600، 621
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 106، (112-113)
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 27 : صفحه 84
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 175
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 251
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 270
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد : صفحه 305
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 345
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 93
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 149، (400-402)
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 223
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 238، 260
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 225
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 385
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 359
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 5