پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

به لحاظ عبادت مالی:
مستحق خمس، مستحق زکات، مستحق کفاره، مستحق گوشت قربانی حج
به لحاظ عقد و ایقاع:
مستحق ارتزاق، مستحق جزیه، مستحق صدقه

وابسته

استحقاق، کفاره به مستحق

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحق به زیرصفحه مستحق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 37 : صفحه 191