پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ارباب خمس: سهام بران خمس.

ارباب خمس عبارتند از: خدا، رسول صلّی الله علیه و آله، امام معصوم علیه السّلام، یتیم (--' یتیم) ، فقیر (--' فقیر) و ابن سبیل (--' ابن سبیل) .

از این عنوان در باب خمس سخن رفته است.

خمس (--' خمس) به شش سهم تقسیم شده است. سه سهم آن از آنِ پیشوای معصوم در هر زمان است. سه سهم دیگر اختصاص به سه گروه یتیم، فقیر و ابن سبیل دارد 1 که در آنان ایمان 2 و سیادت (--' هاشمی) 3 و در خصوص ابن سبیل، نیاز داشتن 4 و به قول مشهور، در یتیم، فقر 5 شرط است، لیکن عدالت معتبر نیست 6 (--' خمس) .

1 - جواهر الکلام 16 84 - 88.

2 - 115.

3 - 104.

4 - 112.

5 - 113.

6 - 115.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 336

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اصطلاحات اخص‌ دیگر مستحقین خمس را از طریق سهم امام (ع) و سهم سادات جستجو نمایید.

مترادفات

از واژه «مستحق خمس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارباب خمس، سهام بران خمس

اعم

احکام خمس، مستحق

اخص

امام معصوم ( ع )

وابسته

استیعاب خمس، ایمان مستحق خمس، بنی مطلب، تعدد سبب مستحق خمس، تقسیم خمس، خمس ( عین )، خمس به بعض مستحق، خمس به مستحق، زکات به بنی عبد الشمس، زکات به بنی نوفل، سادات، عدالت مستحق خمس، فقر مستحق خمس، مصرف خمس، مصرف خمس در تجهیز میت مستحق، وقف بر مستحق خمس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحق خمس به زیرصفحه مستحق خمس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الفقه جلد 33 : صفحه 378، 398
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 404
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 232
 • انوار الفقاهة (کتاب الخمس و الانفال) : صفحه 456
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 53
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 48، 104
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 19
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 52، 129، 140
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 336
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 466، 471