پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، مستحق

وابسته

ایمان مستحق قربانی، صدقه گوشت قربانی حج، قربانی ( عین )، قربانی حج

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 243
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 159
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 286