پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

استخاره ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 162