پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

استرسال ( اطمینان به کسی )، غبن ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 23 : صفحه (41-43)