پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

ارشاد مستشیر

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 132، 133