پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

اخص

احمق ( فقه )

وابسته

خوردن با مستضعف، ذبیحه مستضعف، میت مستضعف، نکاح با مستضعف، نماز میت مستضعف، نیم خورده مستضعف

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستضعف به زیرصفحه مستضعف/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 90
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 436
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 814