پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام امر و نهی، مسقطات

اخص

اقدام غیر به امر و نهی، پشیمانی گناهکار، عدم تأثیر امر و نهی، عدم قدرت بر امر و نهی، عذر گناه کار، مفسده امر و نهی

وابسته

امر به معروف و نهی از منکر ( فقه )

منابع

 • الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد : صفحه 147، 150
 • الکافی فی الفقه : صفحه 267
 • المهذب جلد 1 : صفحه 341
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 398
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 241
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 157
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 403
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 487
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 371
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 258، 259
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 22
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 102
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 232