پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مس قرآن

اخص

مس قرآن محدث غیر بالغ
به لحاظ نوع حدث:
مس قرآن توسط مبطون، مس قرآن توسط مسلوس، مس قرآن در حال استحاضه، مس قرآن در حال جنابت، مس قرآن نفسا

وابسته

آویختن قرآن برای محدث، حروف قرآن ( فقه )، حمل قرآن، محدث ( فقه )، مس غیر خط قرآن، نوشتن قرآن بر بدن محدث، نوشتن قرآن توسط محدث

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مس قرآن در حال حدث به زیرصفحه مس قرآن در حال حدث/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 23
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 5
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 32
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 232، 267
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 314، 317، 319
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 5 : صفحه 423
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 279
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 42
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 264، 265، 268