پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مس میتی که توسط کافر غسل داده شده است.

اعم

احکام کفار ( فقه )، مس میت بعد از غسل

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 339