پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر حکمی ( فقه )

وابسته

غسل میت کافر حکمی، نجاست مشبهه

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 21
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 53