پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشترکات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مشترکات عمومی ( فقه )

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

اخص

آب عمومی، آتش، راه عمومی، منافع مشترک
به لحاظ مکان:
بازار مسلمین، کاروان‌سرا، مرتع، مشترکات سرزمین کفار، معدن

وابسته

آب، آلات مشترکه، اجیر مشترک ( فقه )، احیای موات، استفاده از مشترکات، بیع مشترکات، تصرف در ملک غیر، حق سبق بر مشترکات، شرکت اعیان، نماز در مکان مشترک

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مشترکات به زیرصفحه مشترکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جلد 1 : صفحه 41index.php?catid=50
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 170
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 209
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 13 : صفحه 292، 319
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 481
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 255