پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، مصرف کفاره

وابسته

کفاره به کافر

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 208
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 270