پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان ضمان

اخص

مضمون له اصیل، مضمون له حاکم، مضمون له فقیر
به لحاظ محجوریت:
مضمون له سفیه، مضمون له مفلس

وابسته

ابراء مضمون له، احتساب حق شرعی، احتساب خمس، احتساب ردِّ مظالم، احتساب زکات، احتساب صدقه، افلاس مضمون له، بلوغ ضامن، بلوغ مضمون له، تمییز مضمون له، رجوع مضمون له، رشد مضمون له، رضایت مضمون له، صلح در ضمان، ضمان بالمعنی الاخص، عدم افلاس مضمون له، عقل مضمون له، علم ضامن، مرگ مضمون له

== منابع ==index.php?catid=50

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 8
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 323
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 83
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 25
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 658
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 318
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 2 : صفحه 234
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 45
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب المضاربه و المساقات) : صفحه 188
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 284
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 244
 • مهذب الاحکام جلد 20 : صفحه 212