پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، مطالعه

وابسته

مبطلات نماز

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 351