پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انتفاع از نجاسات، معالجه با محرمات

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • المجموع فی شرح المهذب جلد 9 : صفحه 50
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 31
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 57