پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، معاملات بالمعنی الاخص

وابسته

نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 493
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 42، 44