پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اعتیاد، حج معتاد، خمس به معتاد، روزه معتاد به تریاک، زکات به معتاد، صدقه به معتاد، مواد مخدر ( فقه )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 569
  • مجمع المسائل جلد 1 : صفحه 284