پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد

وابسته

آمیزش مقطوع الخصیه

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 264