پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ملوط ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مؤتی به، موطوء، موقَب

اعم

فاسق ( فقه )، مرد

وابسته

توبه لواط کننده، لواط ( فقه )، لواط کننده، نکاح با خواهر ملوط ( فقه )، نکاح با دختر ملوط ( فقه )، نکاح با مادر ملوط ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 150
  • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 91
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 275
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 405
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 140
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 560
  • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 233