پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، شرایط اجاره ( فقه )، ملکیت ( فقه )

اخص

به لحاظ استقلالی:
ملکیت استقلالی موجر، ملکیت تبعی موجر
به لحاظ موجر:
ملکیت موجر فضولی، ملکیت موجر نائب

وابسته

ملکیت مستاجر، موجر ( فقه )

منابع

 • الفقه جلد 57 : صفحه 57، 404
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 251
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 462
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 123
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 257
 • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 26
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 321، 358
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 291
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 182
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 42
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 9
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 119
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 14