پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

منابع و مآخذ علوم قرآن : منابع مکتوب و غیرمکتوب حاوی اطلاعات علوم قرآنی

انتقال دانش‌های مرتبط با قرآن همچون دیگر دانش‌های بشری علاوه بر این‌که به مرور زمان تکامل و گسترش یافته، شیوه تبادل آن و انتقال از نسلی به نسل دیگر به تدریج از صورت بسیط و محدود (به لحاظ تنوع) خارج شده و اشکال مختلف و ابزارهای متنوع جهت نشر و تبادل آرا در مباحث مرتبط با این دانش به خدمت گرفته شده است.

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان منابع علوم قرآنی را «مکتوب» و «غیر مکتوب» دانست. در عصر حاضر، در کنار کتاب- به معنای مصطلح و رایج آن که در قرون پیشین اصلی‌ترین منبع و مأخذ برای مراجعه مشتاقان و طالبان این علم بود- می‌توان مجلاّت علوم قرآنی و پایان‌نامه‌های مخصوص به این دانش را نیز بر ردیف منابع مکتوب افزود. همچنین در مجلاتی که ویژه علوم قرآنی نیستند یا در روزنامه‌ها می‌توان مقالات ارزشمندی در باره این دانش پیدا کرد.

اما امروزه رسانه‌های غیر مکتوب نقش زیادی در نشر و تبادل اطلاعات علمی در همه عرصه‌های دانش بشری یافته‌اند و گویا هر قدر جلوتر می‌رویم این نقش پررنگ‌تر می‌شود؛ سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های علوم قرآنی- آن‌گاه که به صورت زنده برگزار می‌شود- و ابزارهای نوین اطلاع‌رسانی همچون رادیو، تلویزیون، رایانه و اینترنت همگی از مصادیق منابع غیر مکتوب علوم قرآنی هستند که می‌توان اطلاعات مفیدی را از طریق آن‌ها به‌دست آورد.

اطلاعات تکمیلی در باره برخی از اخص‌های این اصطلاح را می‌توانید ذیل واژه‌های اخص بیابید.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 8
 2. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 17
 3. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (24-53)
 4. مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 19
 5. علوم القرآن عند المفسرین جلد 1 : صفحه (10-11)
 6. دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 2 : صفحه (1645-1646)
 7. دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 2 : صفحه (1479-1482)
 8. الواضح فی علوم القرآن : صفحه (8-11)
 9. فی علوم القرآن دراسات و محاضرات : صفحه (31-33)

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «منابع و مآخذ علوم قرآن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مراجع علوم قرآن

اخص

اصطلاح نامه‌ علوم قرآنی، منابع غیرکتابی علوم قرآن، منابع کتابی علوم قرآن

وابسته

علوم قرآن (حوزه اصلی)

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 8
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 17
 • الواضح فی علوم القرآن : صفحه (8-11)
 • دانش نامه قرآن و قرآن پژوهی جلد 2 : صفحه (1479-1482)، (1645-1646)
 • علوم القرآن عند المفسرین جلد 1 : صفحه (10-11)
 • فی علوم القرآن دراسات و محاضرات : صفحه (31-33)
 • مناهل العرفان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 19، (24-53)