پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر حکمی ( فقه )

وابسته

آب دادن به منافق، اطعام منافق، جهاد با منافقین، دعا به منافق در قنوت، دعوت منافق، شفعه منافق، غسل میت کافر حکمی، منع منافق از تشییع، میت منافق، نفاق ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه منافق ( فقه ) به زیرصفحه منافق ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=232&showitem=990

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 41 : صفحه 17
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 121