پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

تنجیم ( نجوم )، کفر ( فقه )، لعن منجم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه منجّم به زیرصفحه منجّم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 3 : صفحه 374
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 214