پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، منع ( فقه )

وابسته

عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 270
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 189
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 75