پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، منع ( فقه )

وابسته

تشییع جنازه، مُشَیِّع کافر

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 99