پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «منوب عنه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصیل ( منوب عنه )

اعم

انسان ( فقه )

اخص

به لحاظ حج:
منوب عنه حج، منوب عنه رمی جمرات، منوب عنه قربانی
به لحاظ نماز:
منوب عنه سجده سهو، منوب عنه نماز

وابسته

اجاره بر نماز، نایب

== منابع ==index.php?catid=50