پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مهریه ( فقه )

وابسته

ذمه ( مقر معنوی دین )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 8